Instytut wspierania biznesu

komunikacja z przyszłością

Twój partner w komunikacji czynników ESG i zrównoważonego rozwoju. 

Test ESG

Instytut wspierania biznesu – komunikacja z przyszłością

ESG to nie tylko skrót od angielskich słów: Environmental, Social responsibility, corporate Governance, czyli  środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. To również sposób na wzmocnienie konkurencyjności, zwiększenie innowacyjności i budowanie zaufania w biznesie przez realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG’s).

Instytucie Wspierania Biznesu wiemy, jak pomóc w zarządzaniu i komunikowaniu czynników ESG w Twojej organizacji. Wesprzemy Cię w procesie raportowania niefinansowego, zgodnego z dyrektywą CSRD.

ESG to nie tylko moda, ale konieczność dla biznesu:

Zastosowanie ESG w strategii biznesowej świadczy o dojrzałości i wartości  firmy w oczach interesariuszy i inwestorów. Pozwala również na szerszą perspektywę spojrzenia na organizację, obejmującą jej działanie, procedury, produkty, usługi, wykorzystanie szans, których konkurencja jeszcze nie zauważyła oraz przeciwdziałanie potencjalny, problemom i wyzwaniom. 

Wdrażanie ESG to nie tylko standard, ale przede wszystkim nieuchronnie zbliżający się obowiązek dla przedsiębiorstw, wynikający z dyrektywy CSRD, Taksonomii, czy też Europejskiego Zielonego Ładu i dążeniem do osiągnięcia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

To również szansa na osiągnięcie lepszych wyników biznesowych i społecznych, m.in:  usprawnienie procesów i efektywniejsze zarządzanie firmą, zwiększenie motywacji pracowników, lepszy zwrot z inwestycji, obniżenie kosztów energii, łatwiejsze pozyskiwanie finansowania.

ESG to nie tylko moda, lecz także konieczność dla biznesu, która niesie ze sobą wiele korzyści, ale również wymaga dostosowania się do nowych wyzwań i wymogów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ESG i jak możemy Ci pomóc w zarządzaniu i komunikowaniu czynników ESG w Twojej firmie, zapraszamy do kontaktu z nami. 

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi, które pozwolą:

Wzmocnić konkurencyjność

Poprzez dostosowanie się do wymogów i oczekiwań rynku, klientów, inwestorów i regulatorów, poprawienie jakości i efektywności procesów i produktów, zwiększenie wartości i rentowności firmy.

Zwiększyć innowacyjność

Poprzez identyfikowanie i wykorzystywanie szans i rozwiązań związanych z ESG, stymulowanie kreatywności, wprowadzanie nowych technologii i praktyk.

Budować zaufanie

Poprzez tworzenie i utrzymywanie spójnego i wiarygodnego przekazu na temat ESG, budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku i reputacji, zwiększanie zaangażowania i lojalności interesariuszy.

Instytut Wspierania Biznesu Sp. z o.o.

47-400 Racibórz

ul. Króla Stefana Batorego 7/ 2, III p.

tel.: +48 604 231 738, 32 724 28 84

mail: kontakt@instytutwspieraniabiznesu.pl

O nas

Nasza misja

Nasza wizja

Aktualności

Blog

AdventureMedia